Sajtóközlemény

Pályázati tájékoztató

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM, FORGÓESZKÖZ

Az Adós neve: NDH Invest Kft.
A Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása: Alapanyag beszerzés
A Hitelprogram azonosító jele: H-EKTG2/105961/2022/463709/001, H-EKTG2/105205/2022/463709/001


palyazat

palyazat


Lemezmegmunkáló gépek beszerzésével technológiai fejlesztés az NDH Invest Kft-nél

A projekt címe: Lemezmegmunkáló gépek beszerzésével technológiai fejlesztés az NDH Invest Kft-nél
Támogatás összege: 69 300 000 Ft
A projekt összköltsége: 99 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 70%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01271
A felhívás megnevezése: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Projekt összefoglalása:
Cégünk, az NDH Invest Kft. 2021. júliusában támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP Plusz-1.2.1 konstrukcióra, mely pozitív elbírálásban részesült. A 69,3 millió forintos, feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően cégünk kupáslemez formáló gépsort, hidraulikus hajlítógépet, kerítéselem/térelválasztó rendszer gyártó gépsort, acéllemez hasító-vágó gépsort) fog beszerezni. Ezen kívül napkollektor telepítését, üzleti felhőszolgáltatást és képzést is igénybe fog venni.
Az NDH Invest Kft-nél megvalósuló beruházás során szeretnénk megvásárolni négy gyártóberendezést, mellyel az eddig megvásárolt termékek nagy részét saját magunk tudjuk gyártani, fokozva ezzel termelékenységünket.
Fejlesztésünk célja a technológiai fejlesztés, mely automatikusan növekedik az árbevételünk és a nyereségünk is. Projektünk indokoltságát az adja, hogy a térségben megnövekedett az igény a régi elavult, nehéz tetőszerkezetek cseréjére, valamint számos épület még ma is korszerűtlen, egészségre ártalmas azbeszt alapanyagú palával fedett, melyek felújítása időszerűvé vált. Projektünk keretében a termelési technológia komplex fejlesztése valósulhat meg. Átgondolt fejlesztési irányvonal mentén a megvásárolni kívánt gépek, berendezések az alábbiak: MST-KUP 4000 CNC-2022 Kupáslemez formáló gépsor; HKS-CNC 6M profi hidraulikus hajlítógép; MST-KL-2022 Kerítéselem/térelválasztó rendszer gyártó gépsor; FERRO-REZ Acéllemez hasító-vágó gépsor; Napkollektor rendszer kiépítése. Ezeken túl cégünk két szolgáltatást is igénybe kíván venni: üzleti felhőszolgáltatást és képzést.
Cégünk az eszközök beszerzésével képessé válik a megnövekedett megrendelési igények teljesítésére, összetett technológiai műveletek megvalósítására, magas pontossági elvárások kiszolgálására jelentős idő- és energia megtakarítás mellett. A fejlesztés eredményeként növekedhet a termelésünk hatékonysága, csökkenhetnek energiaköltségeink és hozzájárulhatunk a környezetvédelemhez a káros anyag kibocsátás mérséklése révén. A fejlesztés a 69,3 millió forint európai uniós támogatás segítségével a cég telephelyén, Kisvárdán, . szám alatt valósul meg.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

palyazat


NDH Invest Kft. versenyképességének növelése, adaptiv technologia beszerzés révén.

Kedvezményezett neve: NDH INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: NDH Invest Kft. versenyképességének növelése, adaptiv technologia beszerzés révén.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-02396
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kisvárda
Támogatás összege: 30 000 000.- Ft
Projekt összköltsége: 80 000 000.- Ft
Támogatás aránya: 38 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.22
Projekt megvalósítása: 2019.04.15. - 2019.09.10.
Forrás: ERFA

Projekt összefoglalása:
Társaságunk szeretné a csomagolóeszköz gyártási tevékenységének technológiáját fejleszteni egy korszerű, automata nedvszívó betét beragasztó technológiával szabad vállalkozási zónában a Kisvárda 0249/78 hrsz-ú telephelyünkön. A technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése illeszkedik a Nemzeti S3-hoz , amely által Társaságunk hozzá tud járulni a GINOP-2.1.8.17-ben megfogalmazott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritás több pontjának. A beszerzett gép Siropack S51 automata nedszívó beragasztó betét automata. A technológiai fejlesztés által egy lényegesen módosított, jelentősen javított, magas színvonalú termék jön létre, amely által a vállalkozásunk versenyképessége növekszik, adaptív technológiai innovációs tevékenység támogatásával és a meglévő belföldi és export piacainkat erősíteni illetve, bővíteni is tudjuk.
A technológiai fejlesztés által modern termelő rendszerek kerülnek telepítésre, amelyek a piaci igényeknek megfelelő magas színvonalú készterméket eredményeznek, ezáltal a gazdasági tevékenységünk hatékonysága, versenyképessége és jövedelmezősége is javul.

palyazat
Ajánlattételi felhívás!

NDH Invest Kft. Kisvárda 0249/78 és Kisvárda 0249/81 hrsz-okon fémmegmunkáló és műanyagfeldolgozó üzem, technológia és eszköz létesítési projektje

Pályázó neve: NDH INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: NDH Invest Kft. Kisvárda 0249/78 és Kisvárda 0249/81 hrsz-okon fémmegmunkáló és műanyagfeldolgozó üzem, technológia és eszköz létesítési projektje
OP név: GINOP
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Kisvárda
Megítélt összeg: 205 343 399 .- HUF
Támogatás aránya: 50 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.22
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország

palyazat